ข่าวสารและกิจกรรม

รุ่นพี่ บริษัท Sombo

ชื่อรุ่นพี่

   - นายภาณุวัฒน์  บัณฑิตกุล
   - นายสุริยา       สาหะ
   - นายนัฐวุฒิ      แสนตัน
   - นายวิทยา       อินอุ   

หัวข้อเรื่อง

   - เงินเดือนและความเป็นอยู่
   - ประโยชน์ของโครงการ 3ม.
   - บรรยากาศที่ทำงาน
   - การไปเรียน
   - ได้รับทุนจากบริษัท
   - ฝากถึงน้องๆ