ข่าวสารและกิจกรรม

รุ่นพี่ บริษัท Sharp

ชื่อรุ่นพี่

   - นายเอกวัฒน์    ยอดแสง
   - นางสาวอภิสรา  คำพรานลาน
    

หัวข้อเรื่อง

   - มารู้จักโครงการ 3ม.
   - ตอนเป็นนักศึกษาโครงการ 3ม.
   - ตำแหน่งงานปัจจุบัน
   - การศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
   - ฝากถึงน้องๆ