ข่าวสารและกิจกรรม

รุ่นพี่ บริษัท TOA

ชื่อรุ่นพี่

   - นางสาวพรชิตา โกกแก้ว
   - นางสาวรุจิรา     สามทอง

หัวข้อเรื่อง

   - มารู้จักโครงการ 3ม.

   - ทำไมต้องเข้าโครงการ 3ม.
   - โครงการ 3ม. กับ วิทยาลัย
   - ตำแหน่งงานที่ทำ
   - การเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน
   - รายได้ต่อเดือน
   - สาขาที่เรียน
   - ฝากถึงน้องๆ