ข่าวสารและกิจกรรม

รุ่นพี่ บริษัท SEC

ชื่อรุ่นพี่

   - นางสาวนันทิรา    เมินจิต
   - นางสาวนันทรัตน์  โพธิ์พันธ์
   - นางสาวพัชริดา    แก้วโวหาร
   - นางสาวนริชา      ไกรทอง    

หัวข้อเรื่อง

   - มารู้จักโครงการ 3ม.
   - ทำไมต้องเข้าโครงการ 3ม.
   - ทำไมไม่เลือกเรียนมหาวิทยาลัย
   - ทำงานกับ SEC เป็นไงบ้าง
   - เงินค่าตอบแทน
   - เวลามาเรียนที่ อี.เทค
   - ความเป็นอยู่
   - หลังจบโครงการอยากทำอะไรต่อ
   - ฝากถึงน้องๆ