ม.ธนบุรีร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร ป.ตรี

  

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมบัณฑิต  (ทล.บ) ภาคสมทบ

  •  สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 


 

เวลาเรียน เวลา  08.00-20.00 น.
สถานที่เรียน เรียนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
จำนวนรับขั้นต่ำ 20 คนต่อห้อง
รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สอบถามเพิ่มเติม 08-8809-6023 , 09-1889-8280
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวนจำกัดสาขาละ 40 คน

เอกสารในการสมัคร

 

 

1.  รูปถ่าย 3 รูป  (1 นิ้ว) 
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  สำเนาใบรบ.
เปิดภาคเรียน  รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจประมาณ 22,000 บาท                                 
  1. งวด 1 =  2,000 บาทวันสมัคร      
  2. งวด 2 =  10,000  บาท                     
  3. งวด 3 =  10,000 บาท