วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอี.เทค ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาระดับจังหวัด ได้รับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทคลิปวิดีโอดีเด่น
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทจำนวนผู้สมัคร Application Calories Credit Challenge
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท จำนวนแคลอรี่รวมใน Application Calories Credit Challenge

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่14 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น" ให้กับวิทยาลัย อี.เทค เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ รด.จิตอาสา และโครงการ "ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน" ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13(WorldSkills ASEAN 2023 Competition) ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอี.เทค ได้รับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น สายอาชีพ กองทัพภาค 1  สังกัด มณฑลทหารบกที่ 14 ในประกวดโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน” ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม...

โล่เกียรติคุณ 2 รางวัล จากธนาคารออมสิน การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2561 วิทยาลัย อี.เทค สาขา 1 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับ ปวช. และ สาขา 2 ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับ ปวส.

อี.เทค กวาดเหรียญรางวัลชนะเลิศ รวม 136 เหรียญ เงินรางวัลรวม 1,093,000 บาท ใน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...