วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

โล่เกียรติคุณ 2 รางวัล จากธนาคารออมสิน การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2561 วิทยาลัย อี.เทค สาขา 1 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับ ปวช. และ สาขา 2 ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับ ปวส.

อี.เทค กวาดเหรียญรางวัลชนะเลิศ รวม 136 เหรียญ เงินรางวัลรวม 1,093,000 บาท ใน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

โล่รางวัลยอดเยี่ยมสายอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออมประจำปี 2562 โดย ธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม...

โล่เกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นสถานศึกษาที่มียอดการออมสูงสุด กิจกรรมส่งเสริมการออม ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

โล่เกียรติคุณการประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมปี 2563 โดย ธนาคารออมสิน
ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัย อี.เทค ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารออมสิน ให้รับรางวัลโล่เกียรติคุณจากกิจกรรมการประกวดโครงการส่งเสริม การออมปี 2563 โดยเป็นสถานศึกษาที่ยอดการออมสูงสุด โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัย อี.เทค รับรางวัล ICT EXCELLENCE AWARD 2018 เป็นรางวัลสูงสุดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) มอบรางวัลโดย ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการฯ ซึ่งวิทยาลัยอี.เทค เคยได้รับรางวัลนี้แล้วครั้งแรกเมื่อปี 2009 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...