รางวัลเกียรติยศ

ความภาคภูมิใจของเราชาว อี.เทค

รางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัย อันเปี่ยม ด้วย พระเมตตา ของพระะบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ มล.ปิ่น มาลากุล ในปี พ.ศ. 2506 ว่า " หากโรงเรียนใดจัด การเรียน การสอน ดี ได้ มาตรฐาน ทำให้นักเรียน ประพฤติดี และมีความรู้ ดี เห็นควรให้รางวัล นักเรียน และโรงเรียนที่มี ผล งาน ดีเด่น"

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้รับเกียรติบัตรรางวัล สถานศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 3 สมัยซ้อน ในปีการศึกษา 2535 ปีการศึกษา 2539 ปีการศึกษา 2543 และเป็นครั้งแรก ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ โล่รางวัลพระราชทาน 3 ครั้งติดต่อกัน มอบให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานรางวัล ให้วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 นับเป็น รางวัลเกียรติยศสูงสุด ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ซึ่งก่อนนี้ใช้ชื่อว่า โรงเรียน