รางวัลเกียรติยศ

ความภาคภูมิใจของเราชาว อี.เทค

คุณธำรงค์ สุขสวัสดิ์ ประธานบริษัท อี.เทค จำกัด และ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอี.เทค ได้รับรางวัลทรงคุณค่าเกีรยรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARD) ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม และผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับอาชีวะศึกษาขนาดใหญ่ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม มอบโดย รมว.ศึกษาธิการ ฯพณฯพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา