รางวัลเกียรติยศ

ความภาคภูมิใจของเราชาว อี.เทค

อี.เทคได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560