แห่งแรกของประเทศไทย พิธีมอบเกียรติบัตรประกันคุณภาพ

มาตรฐานเยอรมัน โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.โศภณ นภาธร และ อัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย นายยาน แชร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561