วิทยาลัย อี.เทค รับรางวัล ICT EXCELLENCE AWARD 2018 เป็นรางวัลสูงสุดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) มอบรางวัลโดย ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการฯ ซึ่งวิทยาลัยอี.เทค เคยได้รับรางวัลนี้แล้วครั้งแรกเมื่อปี 2009 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.tma.or.th/2016/news_detail.php?id=273

 

ปล.มีสถาบันการศึกษา หนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล

ปล.2 ส่วนใหญ่เป็นบริษัท .... จำกัด (มหาชน