ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษา ปวช.ปวส.

คุณสมบัติผู้สมัคร

     

 

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน ปวช. ปวส. โดยการกรอกใบสมัครออนไลน์

1. เข้ากลุ่มไลน์ด้วยการ scan qrcode   หรือ link: https://line.me/R/ti/g/_oJepDGWA_
2.เข้าเว็บไซด์ https://e-sis.e-tech.ac.th/etech/samuktawi กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง (ไม่มีข้อมูลให้เว้นว่าง)
3.อัพโหลดภาพบัตรประชาชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
4.กดบันทึกข้อมูล
5.ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ  ชื่อบัญชี บริษัท อี.เทค จำกัด หมายเลขบัญชี 265-4-122007 เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการเรียนงวดแรก ระดับ ปวช. ปวส.ทั้งช่างอุตสาหกรรม และ บริหารธุรกิจ
ทุกสาขา (ชำระ 2,000 บาท) 
5.หลังจากโอนเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อย ให้ส่งสลิป มาในโน้ต กลุ่มไลน์สมัครเรียนออนไลน์ หรือ ไลน์ รับสมัคร อี.เทค
6.เจ้าหน้าที่รับสมัคร จะโทรติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้เพื่อแจ้งยืนยันการสมัครเรียน หรืออาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
7.นักศึกษาทุกคนเมื่อสามารถเดินทางมาวิทยาลัยได้จะต้องมาดำเนินการขั้นตอนการมอบตัวให้สมบูรณ์ โดยติดต่อที่ ห้องรับสมัครวิทยาลัยอี.เทค เบอร์ 0-3820-6081 ต่อ 1 (ต่อห้องรับสมัคร) เวลาทำการ 8.30-16.00 น.ของทุกวัน
** กรณีนักศึกษาชายที่สมัครเรียน ระดับ ปวช.ปวส. ภาคปกติ ทุกคน จะต้องผ่านการตรวจหาสารเสพติด และ รอยสักยันต์ หากพบวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเข้าศึกษาต่อ   
สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์กลุ่มนี้ หรือ โทร 08-6156-8866 อ.อิศรา เลิศเยาวฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมัครเรียนอี.เทค