วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

รวมภาพ นศ. ใหม่ ที่มาสมัครเรียน อี.เทค ปีการศึกษา2564 แผนกช่างยนต์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/jLUKbD4Tq8CY6mY5A

รวมภาพ นศ. ใหม่ ที่มาสมัครเรียน อี.เทค ปีการศึกษา2564 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/ZpNbXBnWQfBGSXb38

รวมภาพ นศ. ใหม่ ที่มาสมัครเรียน อี.เทค ปีการศึกษา2564 แผนกช่างแม็คคาทรอนิกส์
วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/36jDvhnDGDjr1fhM9

รวมภาพ นศ. ใหม่ ที่มาสมัครเรียน อี.เทค ปีการศึกษา2564 แผนกการตลาด
วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/4eCR38cbSsuaLxFS8