ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (วันอาทิตย์) เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส.พร้อมทำงาน

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • ก่อสร้าง
 • เทคนิคยานยนต์
 • เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • เทคนิคอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) 2 ชุด

รูปเครื่องแบบนักศึกษา 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาการเรียน วันแรกที่สมัครเรียน งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4          รวม
สาขาช่างอุตสาหกรรม           2,000   3,000   2,500   2,500 10,000 บาท / เทอม

 

 

ค่า summer

summer ค่าเทอม
สาขาช่างอุตสาหกรรม           5,500

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาควันอาทิตย์  วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

สมัครได้ที่

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สมัครได้ทุกวัน
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ โทร.08-8809-6031สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เริ่มรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ณ (ศูนย์บางพลี )
 • โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เริ่มรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ณ (ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน )
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3820-6081 ต่อ 164,169 หรือ 08-2440-7766 , 08-8809-6031 (บางพลี) หรือ 0614012601 (ศูนย์ห้วยปราบ)

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัคร ภาควันอาทิตย์