ปวส.โครงการ 3ม.

โครงการ 3ม.
เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

พิธีลงนามความร่วมมือ 

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

โครงการ 3ม. ทำงานที่ไหน ? และทำเกี่ยวกับอะไร 

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

งานกับบริษัท ชั้นนำ เรียนต่อ ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ เรียนวันหยุด
(สอนเสริมด้วยสื่อออนไลน์) กรณี สาขาช่างอุตสาหกรรม เรียนปฏิบัติทุกวันอาทิตย์ 

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

เรียนจริง จบจริง ได้วุฒิฯจริง ถูกกฎหมาย 

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

โครงการ 3ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

โครงการ 3ม. เรียนต่อ ปวส.พร้อมทำงาน มีรายได้รวมเริ่มต้น
10,000-13,000 บาท ทุนการศึกษา 4,000 บาท/ ปี  เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

โครงการ 3ม. รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน พร้อม !! เงินทิป,
เบี้ยขยัน, OT 

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิ 

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

โครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส. พร้อมทำงาน

ช่องทางสมัครโครงการ 3ม.

เข้ากลุ่มไลน์ด้วยการ scan qrcode หรือ link: https://lin.ee/ZGbqdLp

ช่องทางติดต่อ www.facebook.com/project3m