ปวส. บริหารธุรกิจ (วันอาทิตย์) เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เรียนต่อ ปวส.พร้อมทำงาน

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) 2 ชุด

รูปเครื่องแบบนักศึกษา


 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเทอม (ผ่อนได้) วันสมัครมอบตัว ตลอดหลักสูตร
6,500 2,000 39,000

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาควันอาทิตย์  วันที่ 21 พฤษภาคม 2566

สมัครได้ที่

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สมัครได้ทุกวัน
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ โทร.08-8809-6031 สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เริ่มรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ณ (ศูนย์บางพลี )
 • โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เริ่มรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ณ (ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน )
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3820-6081 ต่อ 164,169 หรือ 08-2440-7766 , 08-8809-6031 (บางพลี) หรือ 0614012601 (ศูนย์ห้วยปราบ)

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัคร ภาควันอาทิตย์