ศูนย์รับสมัครปริญญาตรี อี.เทค

มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการ รับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา เรียนต่อระดับปริญญาตรีเรียนวันอาทิตย์ วันเดียว รับสมัครทั้งปี  

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ศูนย์รับสมัคร อี.เทค เปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในคณะต่างๆ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...