วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค
 • ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

  สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • ก่อสร้าง
  • เทคนิคยานยนต์
  • เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
  • ธุรกิจการบริการยานยนต์
  • ไฟฟ้ากำลัง
  • เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  • เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • เทคนิคอุตสาหกรรม

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป

  หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) 2 ชุด

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ค่าเทอม (ผ่อนได้) วันสมัครมอบตัว รวมชำระเต็มตลอดหลักสูตร
  8,500 2,000 51,000

   

  กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคทวิภาคี  วันที่ 12 มกราคม 2563

   

  สมัครได้ที่

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สมัครได้ทุกวัน
  • จุดรับสมัคร กศน.บางเสาธง ชั้น 2 ตรงข้าม รร.ยินดีวิทย์ เยื้องกับห้าง Yes บางพลี สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
  • โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3820-6081 ต่อ 164,169 หรือ 08-2440-7766 , 08-8809-6031 หรือ 0614012601 (ศูนย์ห้วยปราบ)

   

 • ปวส. บริหารธุรกิจ (ทวิภาคี)

  สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • การบัญชี
  • การตลาด
  • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป

  หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) 2 ชุด

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ค่าเทอม (ผ่อนได้) วันสมัครมอบตัว ตลอดหลักสูตร
  6,500 2,000 39,000

   

  กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคทวิภาคี  วันที่ 12 มกราคม 2563

  สมัครได้ที่

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สมัครได้ทุกวัน
  • จุดรับสมัคร กศน.บางเสาธง ชั้น 2 ตรงข้าม รร.ยินดีวิทย์ เยื้องกับห้าง Yes บางพลี สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
  • โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3820-6081 ต่อ 164,169 หรือ 08-2440-7766 , 08-8809-6031 หรือ 0614012601 (ศูนย์ห้วยปราบ)