ปัญหาที่เกิดจากการเข้า Classroom ไม่ได้ และการเลือกดู วีดิโอของ ศูนย์ข้อมูล อี.เทค