วิธีแก้ปัญหาเมื่อเข้า Classroom แล้วขึ้นคำว่า "ขออภัย แต่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Classroom"