วิธีแก้ปัญหาเมื่อเข้าทำแบบทดสอบแล้วขึ้นข้อความ "คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง แบบฟอร์มนี้สามารถดูได้โดยผู้ใช้ในองค์กรเดียวกับเจ้าของแบบฟอร์มเท่านั้น"