สมัครเรียนบริหารธุรกิจ

ปวส. บริหารธุรกิจ

- การบัญชี
- การตลาด
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- ดิจิทัลมีเดีย

ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส. บริหารธุรกิจ (ทวิภาคี)

- การบัญชี
- การตลาด
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัคร ภาควันอาทิตย์