สมัครเรียนช่างอุตสาหกรรม

ปวช. อุตสาหกรรม

- ช่างยนต์
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างกลโรงงาน
- เมคคาทรอนิกส์

ปวส. อุตสาหกรรม

- คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- เทคนิคยานยนต์
- เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
- ธุรกิจการบริการยานยนต์
- ไฟฟ้ากำลัง
- เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
- เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคอุตสาหกรรม

ปวส. อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

- เทคนิคยานยนต์
- เครื่องกลไฟฟ้า
- อิเล็กอุตสาหกรรม
- เทคนิคอุตสาหกรรม
- ช่างก่อสร้าง

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัคร ภาควันอาทิตย์