รางวัลเกียรติยศ

ความภาคภูมิใจของเราชาว อี.เทค

วิทยาลัย อี.เทค รับรางวัล ICT EXCELLENCE AWARD 2018 เป็นรางวัลสูงสุดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) มอบรางวัลโดย ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการฯ ซึ่งวิทยาลัยอี.เทค เคยได้รับรางวัลนี้แล้วครั้งแรกเมื่อปี 2009 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

แห่งแรกของประเทศไทย พิธีมอบเกียรติบัตรประกันคุณภาพ

มาตรฐานเยอรมัน โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.โศภณ นภาธร และ อัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย นายยาน แชร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

อี.เทคได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

คุณธำรงค์ สุขสวัสดิ์ ประธานบริษัท อี.เทค จำกัด และ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอี.เทค ได้รับรางวัลทรงคุณค่าเกีรยรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARD) ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม และผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับอาชีวะศึกษาขนาดใหญ่ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม มอบโดย รมว.ศึกษาธิการ ฯพณฯพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัล ICT Excellence Awards 2009 อี.เทคได้รับรางวัลสูงสุดของวงการ IT นั่นคือรางวัล Project of the Year สาขา Thai Software Innovation Project ในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2009 วันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัย อันเปี่ยม ด้วย พระเมตตา ของพระะบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ มล.ปิ่น มาลากุล ในปี พ.ศ. 2506 ว่า " หากโรงเรียนใดจัด การเรียน การสอน ดี ได้ มาตรฐาน ทำให้นักเรียน ประพฤติดี และมีความรู้ ดี เห็นควรให้รางวัล นักเรียน และโรงเรียนที่มี ผล งาน ดีเด่น"

อ่านเพิ่มเติม...