ตราสัญลักษณ์และความหมาย

โลโก้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

เป็นรูปคัตเตอร์หกแฉกสีน้ำเงินที่คมเปรียบเหมือนกับความรู้ทีเฉียบคมวางอยู่บนวงกลมสีแดงสด ตรงกลางของคัตเตอร์มีหนังสือกางออก เปรียบเหมือนกับการศึกษาหาความรู้ และใต้หนังสือจะมีตัวอักษร E-TECH กับกับไว้ เป็นตัวย่อของวิทยาลัยที่มาจากคำว่า Eastern Technological College