ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์ คลิก link: shorturl.asia/XRmFa

การสมัครเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ วันนัดมอบตัวเริ่มแต่ วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป